Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), chủ đề “90 năm – Đoàn ta tự hào tiến bước”
- Ký hiệu: 08-KH/ĐTN
- Ngày ban hành: 11/01/2021