Ứng dụng Công nghệ thông tin trong điểm danh bằng gương mặt

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 – 2025 vừa diễn ra vào ngày 07/05/2023 với rất nhiều những hoạt động sôi nổi và đổi mới bất ngờ. Đặc biệt, trong Đại hội nhiệm kỳ IX lần này, Hội Sinh viên Trường đã tích hợp Công nghệ thông tin trong việc điểm danh các đại biểu, việc điểm danh được thực hiện bằng cách quét khuôn mặt.

Việc sử dụng Công nghệ trong việc điểm danh là một bước tiến lớn, hứa hẹn về một tương lai đầy mở rộng và ngày một tân tiến trong nhiệm kỳ sắp tới của Hội Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.