Tuyên truyền, tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến

 

 

 Nội dung về “chuyển đổi số” hiện nay được coi nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động của toàn Đoàn suốt thời gian qua, trong đó tập trung đẩy mạnh triển khai trong năm 2023, với việc xác lập chủ đề công tác là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” và chủ đề Tháng Thanh niên “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”. Tại ngày hoạt động cao điểm, Trường đã tổ chức tuyên truyền về việc Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến. Giúp các bạn sinh viên tiếp cận dễ dàng hơn.

Ngoài việc Tuyên truyền về các lợi ích của dịch vụ công trực tuyến tại Trường, dịp này Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM còn tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các cơ sở của Trường. Đảm bảo 100% cơ sở Đoàn trực thuộc Trường tham gia nghe tuyên truyền về việc hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên thanh niên sử dụng thanh toán tài khoản thanh toán điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn phần tại đơn vị.

Các chương trình tuyên truyền đều chủ trương hướng đến việc phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng của tuổi trẻ thành phố nhằm xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và sáng tạo.