Tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội

Trước Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2025, Hội Sinh viên Trường đã tổ chức một buổi tập huấn công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị các cấp. Buổi tập huấn được chủ trì bởi đồng chí Võ Quốc Việt – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường.

( Đồng chí Võ Quốc Việt – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường )

Tại buổi tập huấn, Hội Sinh viên Trường đã cung cấp thông tin, định hướng một số nội dung cần lưu ý, chú trọng trong chuẩn bị tổ chức đại hội, đưa ra các quy định, quy trình và thời gian tổ chức Đại hội. Ngoài ra, hướng dẫn các cơ sở tổ chức Đại hội các cấp để tiến tới Đại hội Trường lần thứ IX và đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cụ thể tại đơn vị mình. Các vấn đề đã được giải đáp, tháo gỡ làm sao để các đại biểu yên tâm, có các điều kiện tốt nhất tổ chức thành công Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam của đơn vị. Các khoa viện, câu lạc bộ đội nhóm đang hoạt động trong Trường đã tham gia đầy đủ, tích cực hưởng ứng, đóng góp ý kiến tại buổi tập huấn, cùng nhau chung tay góp sức tạo nên sự thành công cho Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2025.