Sôi nổi không khí học thuật tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải 2023 cấp Trường

Hội nghị khoa học và công nghệ giao thông vận tải năm 2023 được tổ chức là dịp để Nhà trường nhìn lại các hoạt động khoa học công nghệ của Trường trong thời gian qua, chia sẻ thông tin về các thành tựu mới trong KHCN; Mô hình đào tạo, quản lý, định hướng phát triển Năng lực số theo hướng bền vững, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Hội nghị khoa học cấp Trường là hoạt động thường niên, nhằm khuyến khích và lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học công nghệ trong toàn Trường. Đây cũng là một hoạt động mở đầu nhằm chuẩn bị và chào đón cho ngày kỉ niệm 35 hình thành và phát triển Trường.