Sinh viên UTH tham quan các doanh nghiệp thực tập

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận nhiều hơn với kiến thức thực tiễn, kết nối kiến thức của môn học được giảng dạy ở trường thông qua việc tham gia các doanh nghiệp,tìm kiếm cơ hội việc làm và làm đúng với chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực học tập và ngành học khác nhau.

( Sinh viên chuyên ngành Cơ khí ô tô tham gia học kỳ doanh nghiệp tại THACO (Chu Lai): vận dụng kiến thức đã học để áp dụng vào các vấn đề thực tiễn tại doanh nghiệp)

Đây là dịp để các bạn sinh viên có cơ hội tìm hiểu về thị trường lao động qua việc lắng nghe, tiếp xúc và tìm hiểu sau hơn nhu cầu doanh nghiệp và chinh phục các nhà tuyển dụng, từ đó phát triển nghề nghiệp trong tương lai, lựa chọn môi trường thực hành tốt nhất cho sinh viên, tạo ra sự gắn kết giữa thầy và trò, nhóm nghiên cứu trong trường đại học với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Bên cạnh đó sinh viên được, kết nối với doanh nghiệp và được thực tập và làm việc thực tế ngay tại doanh nghiệp, được tiếp cận với các chủ đầu tư,thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tế sau hơn,được nghe tư vấn của các cán bộ doanh nghiệp, trợ giúp và đánh giá phần nội dung kiến thức đã thực hiện.

( Hoạt động tham quan thực tế, hỗ trợ sinh viên trang bị kiến thức thực tiễn trước khi ra trường của Viện Xây dựng )

Không chỉ có thể tích lũy kiến thức, rèn luyện được kỹ năng trong quá trình thực tế và báo cáo kết quả về nhà trường sau mỗi đợt thực hiện tại doanh nghiệp mà đây còn là một cơ hội tốt để trao đổi về các kỹ năng giao lưu,xu hướng  thị trường cũng như các triển vọng nghề nghiệp mà sinh viên cần phải tích lũy. Cung cấp các tài liệu thông tin liên quan của doanh nghiệp, giới thiệu doanh nghiệp đến với sinh viên và giảng viên của nhà trường tạo điều kiện làm việc cho sinh viên sau khi ra trường