Sinh viên nghiên cứu khoa học – EURÉKA lần thứ 24

Chúc mừng nhóm sinh viên nghiên cứu đã đạt giải khuyến khích giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 24 năm 2022.

Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka là Giải thưởng cao quý dành cho những công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của sinh viên trên toàn quốc. Một chương trình thuốc do về chất lượng đào tạo, nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên, khuyến khích sinh viên tích cực đề ra những ý tưởng, giải pháp cụ thể, những phát minh mới và xây dựng đất nước.

Xuất sắc vượt qua 1217 đề tài và 120 sinh viên từ các trường khác nhau trên cả nước. Nhóm thí sinh Trương Văn Sơn, Nguyễn Thị Mai Sang, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Hoài Ngân, Phan Hoài Vũ đã cố hiến hết sức mình, cùng nhau làm việc nhóm tốt để đạt được Giải video clip khoa học được bình chọn nhiều nhất trong khuôn khổ Giải thưởng nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 24, năm 2022.