Podcast “Hiểu nghề – Chọn ngành”: Nỗ lực ảo – vết trượt dài của sự trì hoãn
Ngày 18/03/2023 vừa qua, Đoàn Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã kết hợp với UTH- TV để cho ra số podcast thứ hai của chuyên mục “Hiểu nghề- Chọn ngành” với tiêu đề “Nỗ lực ảo – vết trượt dài của sự trì hoãn”.Tại số podcast lần này, chúng ta lại một lần nữa được gặp gỡ và lắng nghe những ý kiến từ Thạc sỹ tâm lý Chế Dạ Thảo cùng với Host Ông Hoàng Ý.
Những câu hỏi như”Tại sao chúng ta học, nhưng lại không giỏi? Tại sao cũng làm, mà công việc cứ còn hoài? Tại sao cũng nỗ lực nhưng vẫn chưa có thành quả? Phải chăng trong cái gọi là “nỗ lực” đó đã le lói những tác động bên ngoài biến nỗ lực thành nỗ lực ảo?” đều sẽ được giải đáp kỹ lưỡng thông qua chuyên mục lần này. Những câu hỏi này được nhắc đến rất nhiều và các bạn sinh viên ai cũng từng tự hỏi bản thân mình như vậy, tuy nhiên lại chưa có được câu trả lời thỏa đáng. Đây cũng chính là cơ hội để các bạn sinh viên có được những cái nhìn đúng đắn hơn về con đường mình đang đi cũng như thêm phần chắc chắn cho cánh cửa tương lai sau này.