Phát động hoạt động cao điểm chào mừng Đại hội IX

Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường đã chính thức phát động đợt hoạt động cao điểm chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Giao thông vận tải Thành Phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2025 và tiến Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2025.

Tại buổi phát động, đồng chí Võ Quốc Việt – Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có đôi lời phát biểu, chia sẻ.

   .

Hưởng ứng tháng thanh niên, Ban thư ký Hội Sinh Việt Nam Trường phát động phong trào nhằm thúc đẩy tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ, đồng thời mở ra cơ hội tham gia cho các đồng chí tiền nhiệm, nâng cao kỹ năng hoạt động dưới tư cách là thành viên Hội Sinh viên của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành Phố Hồ Chí Minh.