Ngày sách offline

Để nhằm lan toả văn hoá đọc và hưởng ứng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/04/21 lần thứ 8”. Hội Sinh viên Trường đã phân công cho CLB Sách và Hành động GTS  tổ chức “NGÀY SÁCH OFFLINE” và hoạt động đã diễn ra thành công rực rỡ. Chuỗi hoạt động của CLB kéo dài từ ngày 08/04/21 đến ngày 09/05/21 với 3 hoạt động chính:

– Quyên góp, mượn sách:  CLB đã quyết định nhận những đầu sách về đời sống, kỹ năng, tư duy….(sách đọc) nhằm làm phong phú, mở rộng thêm cánh cửa hướng tới tri thức. Ngoài nhận quyên góp thì CLB còn cho mượn các đầu sách về kỹ năng sống, tư duy, giao tiếp…với mục đích lan tỏa, khuyến khích thêm tinh thần đọc tới sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. 

– Review sách: hoạt động này nhằm giúp các bạn sinh viên có khả năng khái quát được những thông tin, nội dung, kiến thức mình đúc kết được qua những trang sách. Hoạt động này cũng đưa giúp các bạn sinh viên chọn lựa được những cuốn sách phù hợp với bản thân mình. 

– Xếp sách nghệ thuật: việc xếp sách nghệ thuật là một hoạt động mới mẻ, sáng tạo, là sân chơi không chỉ cho những bạn có đam mê đọc sách mà còn sở thích về nghệ thuật. Qua đó, đưa những hình ảnh đẹp về sách đến với tất cả mọi người.

– Và đặc biệt, CLB còn đặc biệt tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp – Sách hay” –  1 chương trình mới nằm trong chuỗi hoạt động NGÀY SÁCH OFFLINE.

Với mục tiêu cuối cùng là “Lan tỏa văn hóa đọc và hành động tư những giá trị của sách” đến sinh viên UTH nói riêng và xã hội nói chung. Mỗi sinh viên hưởng ứng là đã góp chút yêu thương,  “lan tỏa giá trị văn hóa đọc – hành động từ những giá trị của Sách”.