Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/03/1913 – 17/03/2023)
Đại tướng Chu Huy Mân được đồng chí, đồng đội mệnh danh là “Anh Hai Mạnh” – mạnh cả về chính trị lẫn quân sự. Ông đã nhiều lần đổi tên và bí danh, nhưng cuối cùng tên Chu Huy Mân với ý nghĩa là “ngọc sáng” đã theo ông trong suốt quá trình hoạt động cách mạng sáng ngời của mình.
Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, đồng chí luôn xông xáo, thâm nhập sâu vào cuộc sống của đồng bào, chiến sĩ, gắn bó trong các phong trào cách mạng, các chiến trường gian khổ, một lòng, một dạ cống hiến hết mình tìm tòi, sáng tạo để lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng thành công như lúc sinh thời đồng chí từng nói: “Vinh quang nhất của cuộc đời tôi là được cống hiến, cống hiến hết mình cho Tổ quốc, cho Nhân dân; Tôi vào Đảng là hoàn toàn tự nguyện, suốt đời hy sinh, chiến đấu vì Tổ quốc, vì Nhân dân”.
Nguồn: Thành Đoàn TP. HCM