Hưởng ứng Ngày làm việc tốt 2023

Hưởng ứng Ngày làm việc tốt 2023, trong khuôn khổ Ngày Đoàn viên – Ngày làm việc tốt năm 2023, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Giao thông vận tải đã đồng loạt triển khai tăng cường các giải pháp hỗ trợ, đồng hành để triển khai Ngày làm việc tốt của Thành Đoàn. Đưa ra nhiều công trình, giải pháp, mô hình tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tham gia triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Thông qua các hoạt động tuyên dương, Ban Thường vụ Thành Đoàn xác định việc chú trọng xây dựng, thực hiện nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, Đoàn Trường tiếp thu và đồng ý rằng đó là việc làm cần thiết và cấp bách để củng cố, nâng chất hoạt động Đoàn trong tương lai.