Hội nghị tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử cho sinh viên

Tổng kết Hội nghị tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử cho sinh viên

📃 Vào lúc 14h ngày 27/3/2023, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận Tải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức “Hội nghị tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử cho sinh viên”.
🌟 Hội nghị nhằm giúp các bạn sinh viên nắm rõ hơn về dịch vụ công trực tuyến cũng như chia sẻ hoạt động hỗ trợ sinh viên tham gia vào các hình thức thanh toán điện tử.
🍀 Hội nghị đã được diễn ra thành công với sự tham gia đông đảo các bạn sinh viên (khoảng 400 sinh viên tham gia), hỗ trợ nhiều trường hợp kích hoạt thành công các hình thức thanh toán điện tử
Một số hình ảnh trong Hội nghị tập huấn