Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – 2023

Vào lúc 18h30 ngày 14/03/2023 tại Hội trường Hội nhập Cơ sở Quận Bình Thạnh đã diễn ra Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023.

Phát biểu và chủ trì Hội nghị, đồng chí Võ Quốc Việt – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đã nhấn mạnh: “Việc tổ chức Hội nghị cho cán bộ Đoàn góp phần triển khai tốt các nội dung trọng tâm đến với Đoàn viên, thanh niên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, chú trọng rèn luyện, tự dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ”.

Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đã xác định bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển lành mạnh, toàn diện với những giải pháp, mục tiêu cụ thể gắn với nhiệm vụ, đặc thù công tác tại mỗi cơ sở trong thời gian tới. Đặc biệt phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong hội nhập và nâng cao nhận thức về phong trào chuyển đổi số.

Qua buổi học đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ Đoàn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.