Category: Thưc tập, việc làm

Sales Engineer

VIỆC LÀM CHI TIẾT NƠI LÀM VIỆC Hồ Chí Minh CẤP BẬC Nhân viên HÌNH THỨC Nhân viên chính thức KINH NGHIỆM 2 Năm MỨC

Giám sát xây dựng

VIỆC LÀM CHI TIẾT NƠI LÀM VIỆC Hồ Chí Minh CẤP BẬC Nhân viên HÌNH THỨC Nhân viên chính thức KINH NGHIỆM Không yêu cầu

Nhân viên kế toán nội bộ

VIỆC LÀM CHI TIẾT NƠI LÀM VIỆC Hồ Chí Minh CẤP BẬC Nhân viên HÌNH THỨC Nhân viên chính thức KINH NGHIỆM 1 Năm MỨC

Project and Service Administrator

VIỆC LÀM CHI TIẾT NƠI LÀM VIỆC Hồ Chí Minh CẤP BẬC Nhân viên HÌNH THỨC Nhân viên chính thức KINH NGHIỆM 1 Năm MỨC