Fanpage Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Fanpage Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh là cổng thông tin chính thức của Hội Sinh viên Thành Phố Hồ Chí Minh: https://www.facebook.com/hoisinhvienVietNamHCM

Hội Sinh viên Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội dành cho sinh viên Việt Nam, hoạt động song song cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là nòng cốt chính trị.

Việc thành lập lên fanpage nhằm mục đích giáo dục, thông báo các sự kiện, kỉ niệm các ngày lễ truyền thông, tuyên truyền cung cấp những hình ảnh, thông tin hữu ích về các hoạt động học thuật, phong trào sinh viên.

Fanpage Hội Sinh viên Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh còn là cổng thông tin tiếp nhận và giải quyết tất cả các ý kiến thắc mắc và phản hồi từ sinh viên các trường đại học thuộc địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.