Đoàn Trường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, Ban Giám hiệu với đoàn viên, thanh niên theo Luật Thanh niên 2020.

Vào ngày 20/03/2023 vừa qua, Đoàn Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có một buổi đối thoại với lãnh đạp cấp ủy, Ban Giám hiệu với đoàn viên, thanh niên theo Luật Thanh niên 2020 thông qua nền tảng Google Meet. Tại đây, các đại biểu đã lắng nghe, trao đổi, đối ngoại, kiến nghị với lãnh đạo Thành phố về các suy nghĩ, tâm tư của cán bộ và đoàn viên, hội viên, sinh viên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong xây dựng hoài bão, rèn đức, luyện tài. Có những sáng tạo, ý kiến xung kích, hiến kế giải pháp xây dựng thành phố phát triển văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng thành phố thông minh. Ngoài ra, còn đề cập đến việc thực hiện Đề án hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2023.

Không chỉ vậy, cuộc đối thoại còn đề cập đến các nội dung, vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trên địa bàn thành phố. Cuộc hội thoại đã diễn ra thành công tốt đẹp, có được sự đồng nhất, đồng lòng, nhất chí từ tất cả mọi thành viên tham gia./.