Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Khoa Kinh tế vận tải lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2025

Vào ngày 26/02/2023 vừa qua, tại Hội trường Hội nhập – Cơ sở 1 Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh – Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Khoa Kinh tế vận tải lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2025 đã được Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên Khoa Kinh tế vận tải tổ chức thành công tốt đẹp.

Đại hội rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Võ Quốc Việt – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường, Chủ Tịch Hội Sinh viên Trường; ThS. Vũ Văn Trung – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Khoa Kinh tế vận tải đồng chí Võ Quốc Dinh – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường, Nguyên Phó Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế vận tải; cùng các đồng chí Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, anh chị nguyên Ban Chấp hành Đoàn – Hội Khoa Kinh tế vận tải và các đơn vị bạn đã đến tham dự và chúc mừng Đại hội.

Ban Chấp hành đã tiến hành Đại Hội với số lượng 104/108 đại biểu được triệu tập và thực hiện đầy đủ các nội dung sau: Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ VIII (2020-2023); kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên Khoa nhiệm kỳ 2020-2023; xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ IX (2023-2025).

Đặc biệt, Đại hội đã hiệp thương bầu ra 15 đồng chí là Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên Khoa Kinh tế vận tải nhiệm kỳ IX (2023-2025), trong đó bầu đồng chí Đặng Bảo Châu giữ chức vụ Liên chi Hội Trưởng Liên chi Hội Sinh viên Khoa Kinh tế vận tải, đồng chí Phan Thế Hồng Ân  và đồng chí Mai Kim Huy giữ chức vụ Liên chi Hội Phó Liên chi Hội Sinh viên Khoa Kinh tế vận tải.

Một nhiệm kỳ mới lại đến cùng những dự định, những khát khao mới. Hy vọng rằng các đồng chí Ban Chấp hành đương nhiệm sẽ tiếp tục cố gắng và nỗ lực hết mình để công tác Hội và phong trào sinh viên của Khoa và của trường Đại học Giao thông vận tải nói riêng tiếp tục bay cao và xa hơn nữa.