Đại biểu tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội

Vào sáng ngày 07/05/2023 tại Phiên thứ nhất, các đại biểu đã tham gia sôi nổi đóng góp ý kiến để hoàn thành Bản dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội nhằm chào đón một nhiệm kỳ mới với thành công mới của Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM. Tại Đại hội, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp, tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị nhằm trình lên Đại hội. Những ý kiến đó đã nêu lên được thực trạng, những vấn đề cần được chú ý nhằm nâng cao chất lượng Trường, và đồng thời đã được tiếp thu, ghi nhận, quyết tâm thực hiện hóa những nội dung, vấn đề được đề bạt.
Góp phần góp ý bản dự thảo gồm các đại biểu:

( Đặng Bảo Châu – Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Khoá IX )

( Đỗ Ngọc Nghĩa – Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Khoá IX )

( Nguyễn Duy Nhật Huy – Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Khoá IX )