Category: Chuyên mục

Ngày sách offline

Để nhằm lan toả văn hoá đọc và hưởng ứng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/04/21 lần thứ 8”. Hội Sinh viên

Thủ lĩnh sinh viên UTH 2023

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC VÀ VÒNG LOẠI THỦ LĨNH SINH VIÊN